Συντήρηση Καθαρισμού Κτιρίων

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση καθαρισμού του κτιρίου σας σε καθημερινή ή περιοδική βάση, με γνώμονα τις ανάγκες των χώρων σας (Υπηρεσιών -  Γραφείων - Ιατρίων ) με έμπιστο εξειδικευμένο και υγιές προσωπικό.